Contact • Åsa Nylén

Åsa Nylén, CV

Utställningar

2010 Tjernen en utställning med Mikael Lundberg på Thomas Wallners konsthall i Simris.

2010 Dold agenda pågående arbete till kommande grupputställning i Malmö i vår. För mig ett sätt att hitta dolda påtryckningsfaktorer i vardagen.

2009 november, separatutställning Gerlesborgskolan Bohuslän –Återkonst , måleri och objekt om kontrasten mellan nuet och återblickandet.

2009 maj Separatutställning Millikengallery. –Stanna här!? Om när spåren av det egna livet blir som en mur mot världen.

2007 Stipendieutställning på Konstakademin.

2006 Separatutställning Galleri 21 Malmö –Dom där! En utställning om att betrakta utifrån.

2005 Utställning och paneldebatt om måleri i utvidgade fältet, Sveriges samlade konstföreningar i Varbärg.

2005 Konstmässan i Köpenhamn.

2005 Everyday Locomotion- Eadweard Muybridge separatutställning Millikengallery. Kurator Frans Joseph.

2004 Internationell grupputställning i Tirana, om plattsen. Jag gjorde min utställning där av skräphögen bakom konsthallen.

2004 Magisterutasällning på Konstfack, jag går ut min 5-åriga utbildning på fri konst.

2004 Konstmässan för konstfack, visar måleri och objekt.

2004 Utställning på galleri konstfack Valhallavägen.

2002-2005 Suburbia-den inre staden –vandringsutställning med länsmuseum.

2001 Kandidatutställning på Konsfack.

Stipendier

2007 Akademins Carl Larsson stipendium.

2005 Ettårigt arbetsstipendium.

2004 Bonierstipendium genom Konstfack.

2001 Rektorns resestipendium för italienresa.

Uppdrag och arbeten

2009 Gästlärare i måleri på Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Referensers Pia König.

2005 Gästlärare i Karleby nordiska konstskolan i måleri.

2005 Blomillustrationer till orkideflora samt utställningar.

2002 Akvarell illustrationer till svampbok på Natur och kultur.

2002 Projekt "hela världen" utsmyckningsuppdrag till skolmatsal. Interkulturella skolan i Spånga.

 

Utbildning

1992-93 Textilutbildning på Nyckelviksskolan

1998-2004 Konstfack magister i fri konst med inriktning på måleri

1997-98 Nordiska konstskolan i Karleby

1992-1994 Birkagårdens konstlinje

Login | Privacy
© Åsa Nylén